اگه امری هست از راه های زیر در خدمتیم

ساعت پاسخگویی ۹ الی ۱۷
(به استثنا روز های تعطیل)

ساعت پاسخگویی ۹ الی 21
(به استثنا روز های تعطیل)

پاسخگویی در تمام روزهای هفته

آدرس انبار وولا:

لرستان، خرم آباد، خیابان شریعتی، خیابان گرین، پلاک 5

لطفا قبل از اینکه قدم سر چشم بذارید برای مراجعه به انبار با پشتیبانی هماهنگ کنید.

فرم تماس